Make your own free website on Tripod.com

 

Havezathe Beerenclaauw in Groessen

Fietsroute 5 - Van Beerenclauw tot Ryswyck
E
en informatieve fietsroute langs havezathes in en rondom 
het Rijnstrangengebied

Lengte 29,5 of 21,5 km    

Afdrukken Pagina

Korte inhoud van de route

De fietsroute start vanaf het Nederlands Baksteenmuseum De Panoven te Zevenaar. 
Allereerst gaat het over wegen en oude kerkepaden naar de Oldenhoek in Groessen. Van daar uit volgt de route de dijken rondom het noordelijk gedeelte van het Rijnstrangengebied. Via het dorp Pannerden komt men uiteindelijk terecht in de buurtschap Ooij. Hier gaat de route verder via dijken naar de buurtschap de Aa om vanaf daar weer terug te keren naar Zevenaar.

Op de kaart hieronder is de route in blauw weergegeven. Het beginpunt van de route wordt aangegeven door het rode vlaggetje

Tip: Indien u op de blauw-onderstreepte woorden op deze pagina klikt of op afbeeldingen in de tekst krijgt u de desbetreffende website of afbeelding te zien.

 

Bezoek de "Gelderse Poort" site met info over dit unieke nationaal landschap Deze fietstocht is online geplaatst op de site van de "Gelderse Poort", waar naast veel fietsroutes in dit schitterende rivierenlandschap ook andere interessante informatie is te vinden omtrent ontstaansgeschiedenis, landschap, cultuur, recreatiemogelijkheden  e.d. van dit unieke nationaal landschap. Klik op de gans links om deze site te bezoeken !!!
Routebeschrijving: Deze is verkrijgbaar in het "Informatiecentrum De Gelderse Poort", ondergebracht op het terrein van Het Nederlands Baksteenmuseum De Panoven, Panovenweg 18, 6905 DW Zevenaar -   0316-523520.
Startpunt:

De "Herberg" van het Recreatiecentrum en Baksteenmuseum De Panoven, Panovenweg 18, 6905 DW Zevenaar

Afstanden:

 • 29,5 km - volledige route;

 • 21,5 km  - kortere route waarbij het laatste gedeelte van de route naar de Buurtschap De Aa bij Groessen wordt overgeslagen.

Moeilijkheidsgraad: De route gaat grotendeels over verharde fietspaden en wegen. Er zijn geen stukken in de route opgenomen, waar moet worden geklommen.
Karakteristiek: Deze route biedt veel variatie. De route loopt allereerst over oude Kerkepaden. Vervolgens wordt de tocht vervolgd over dijken door het rivierenlandschap van de Gelderse poort.
Plaatsen: Oud-Zevenaar, Ooij, Groessen, Leuven, Pannerden, de Aa
Recreatiecentrum en baksteenmuseum De Panoven Info-punt Gelderse Poort in Nederlands Baksteen Museum de Panoven, Panovenweg, 18, 6905 DW Zevenaar - 
  0316-523520. Klik hier voor fietsplattegrond van station Zevenaar  en autoroute autosnelweg A12 naar de Panoven..

Klik hier voor sites en adressen van andere info-centra van de Gelderse Poort

Klik op logo hiernaast om naar adressen/sites van andere Info-centra binnen het gebied van de Gelderse Poort (ook in Duitsland) te gaan waar kaartmateriaal en andere info te verkrijgen is.
Fietsverhuur: Pelgrom Fietsplus, Kerkstraat 44, 6901 AD  Zevenaar – 0316-523296 - neem voor grotere aantallen voor groepen contact op met Info-punt Gelderse Poort in de Panoven !
Deze routebeschrijving is geplaatst op Internet en is daar ook te downloaden. U hebt daarbij de mogelijkheid de diverse links die u in de tekst ziet staan te bekijken.
De url is: http://runtil11.tripod.com/Fietsroute_5_Beerenclauw/Fietsroute_5_Van_Beerenclauw_tot_Ryswyck.htm

 

Routebeschrijving:

Aanlooproute per fiets vanaf Station Zevenaar naar de Panoven:

Startpunt route bij receptie tevens Infopunt Gelderse Poort in Recreatiecentrum annex Baksteenmuseum De Panoven

In de Panoven is ondergebracht een VVV-informatie-punt van het RTB-KAN voor het gebied van de Liemers..
Tevens maakt het deel uit van de kring van Gelderse Bezoekerscentra.
In deze Panoven bevindt zich tevens het info-centrum van de Gelderse Poort.

panoven zevenaar

Vervolgens stappen we op de fiets en gaan aan de route beginnen. 

 1. Met de rug staande naar de "Herberg" vanaf de Panoven rechtsafgaan.

 2. Einde Ooyselandweg rechtsaf; u komt nu op de weg met de fraaie naam "Heilige Huisjes".

 3. Weg buigt voor spoorlijn naar links; Bij spoorwegovergang fietspad dat naar links gaat ingaan (Veilingpad)
 1. Einde fietspad rechts aanhouden (Drostenkamp)

 2. Op plaats waar van rechts het fietspad "Grietakkers"op de weg uitkomt, linksaf gaan; doorrijden totdat u van de "dorpsbrink" in aanleg afgaat; u komt nu uit op de Wielekescamp.
 3. Doorrijden tot rotonde; hier rechtsaf gaan (Methen)
 4. Op volgende rotonde weg rechtdoor inrijden.
 5. Voor spoorwegovergang linksaf gaan (Groeneweg) 
 1. Op plaats waar weg rechtdoor overgaat in een fietspad de weg naar rechts volgen.
 1. Aan het einde van de Beerenclauwstraat op voorrangskruising rechtsaf gaan.
 2. Voor spoorwegovergang linksaf gaan (Parallelweg)
 3. Na onder hoogspanningsleiding doorgereden te zijn fietspad dat naar links gaat inslaan.
 1. Dit fietspad steeds blijven volgen totdat u uitkomt voor de kerk van Groessen. (Schuttersplein).
 2. Hier rechtsaf gaan tot aan de dorpspomp
 3. Bij de dorpspomp het pad dat naar links gaat en gelegen is tussen het winkelpand en het kerkplantsoen ingaan.
 1. Dit pad gaat bij het kerkhof rechtdoor over in een smal fietspad; dit pad ingaan; ook dit pad is het restant van een zeer oud Kerkepad dat destijds de door de rivier de Rijn verzwolgen buurtschap Leuven verbond met de Andreaskerk van Groessen.
 2. Rechtdoor blijven rijden totdat dit pad uitkomt op de Kruisherenstraat.
 3. Op dit punt linksaf gaan.
 4. Linksaf gaan de Commanderijstraat in.
 5. Weg buigt naar rechts en gaat even verderop over in de Tempelstraat. Hier rechtdoor blijven rijden.
 6. Op viersprong rechtsaf gaan.
 7. Doorrijden tot einde van de weg; fietspad naar rechts ingaan (Schraleweidsestraat)
 8. Einde van dit fietspad rechtsaanhouden.
 9. Op kruising met weg die het viaduct opgaat linksaf slaan en het viaduct over rijden.
 1. Na viaduct 1e weg rechtsaf (Rijnstrangenweg)

 2. 1e doodlopende weg linksaf (naar huisnummers Rijnstrangenweg 3-5-7-9)

 3. Op plaats waar de inmiddels halfverharde weg vlak voor de dijk naar rechts buigt fiets parkeren

 4. Trapje dat de dijk opgaat opgaan
 5. Op de dijk ziet u nu voor u de Jezuïtenwaaij
 1. Zelfde weg terug – via trapje de dijk afgaan en dezelfde weg terugrijden tot punt waar doodlopende weg op hoofdweg uitkwam
 2. Op dit punt linksaf gaan en de Rijnstrangenweg vervolgen
 3. Weg buigt voor een lange “muur” linksaf; achter deze muur ligt de Betuwespoorlijn. 
 4. Steeds de weg rechtdoor blijven volgen; na een tijdje gaat deze weg over in een fietspad dat de dijk opgaat.
 5. Aan de linkerzijde ziet u een bossage.
 1. Aangekomen op de dijk zelf linksaf gaan (Kandiadijk).

 1. Steeds rechtdoor blijven rijden;
 1. Doorrijden totdat van de linkerzijde een andere dijkweg (Deukerdijk) op de dijk uitkomt. Op deze plaats rechtdoor blijven rijden.
 1. Op voorrangskruising waar rechtsaf een brug voert over de groene rivier gaat u rechtdoor.
 2. Even verderop komt van links de Rijnstraat op de dijk uit. Stapt u hier even af en kijk even rond.
 1. We stappen op en rijden even verder tot de Pannerdensche overlaat.

 1.  Volgende weg linksaf de dijk af (Kerkstraat)

 2. De route gaat vervolgens verder door na het kerkhof (achter de kerk zichtbaar) op kruising met de Schoolstraat even rechtaf gaan  naar koffiepauzeplaats tevens VVV-post:

 1. Nadat we van de koffie genoten hebben, gaan we even dezelfde weg terug tot de plaats waar de weg vanaf de dijk op de Schoolstraat uitkwam. Nu echter voor het kerkhof rechts aanhouden en de Schoolstraat blijven volgen

 2. Op kruispunt rechtsaf (Hoogeweg)

 3. Op voorrangskruising met Doornenburgseweg/Wilgenstraat rechtdoor gaan

 4. 1e weg linksaf (Groenestraat)

 5. 1e weg rechtsaf (Ringdam)

 6. Doorrijden totdat de weg de dijk opgaat (Deukerdijk); hier rechtsaf de dijk volgen.

 1. De Deukerdijk volgen; kijkt u eens naar de water- en moerasgebieden links.
 1. Op kruising met de Hoogeweg linksaf gaan de Berghoofdseweg op.

 

 1. Fietspad komt uit bij dijk (De Oliemolen) en gaat hier naar rechts de dijk op en steekt deze over. 
  Dit fietspad blijven volgen (dus niet fietspad dat op de dijk zelf loopt volgen); U komt uit op de Pannerdenseweg.
 2. 1e weg rechtsaf gaan (Slenterweg)
 3. 1e weg rechtsaf (Rosandeweg)

 

 

 1. Indien u kiest voor de volledige route vervolgt u de route als volgt: na verlaten viskwekerij rechtsaf gaan, richting dijk
 2. Weg gaat dijk op; rechtsaf gaan.
 1. Dijk blijven volgen tot op kruising met van rechts komende Pannerdenseweg; hier links aanhouden en fietsstrook op de dijk (De Oliemolen) blijven volgen.

 2. Op voorrangskruising met de dijk overstekend fietspad rechtdoor de fietsstrook op de dijk blijven volgen.

 3. Op kruising met Berghoofdseweg die naar links de dijk afgaat rechtdoor de dijk blijven volgen. (De Oliemolen)

 1. Door blijven rijden totdat de weg rechtsaf de dijk afgaat;  (pas op gevaarlijke afrit met scherpe bocht naar rechts !!)
 1. Onder aan de dijk op kruising met Leuvenseweg de weg die naar rechts loopt ingaan.
 2. Op viersprong linksaf gaan (De Aa)

 

 1. Weg buigt naar rechts en gaat over in Rijswijksestraat.
 2. Op voorrangskruising rechtsaf gaan (Achtergaardsestraat)
 3. Viaduct die over de Betuwelijn gaat oprijden; weg verandert van naam in de Groessenseweg.
 4. Op rotonde de weg rechtdoor blijven volgen (Wielekeskamp)
 5. Rechtsaf gaan de Drostenkamp/Thijencamp in.
 6. Op Y-splitsing rechtsaanhouden.
 7. Rechtsaf gaan (Waardmanskamp)
 8. Einde van de weg linksaf het fietspad opgaan (Schaarlandpad).
 9. Einde fietspad rechtsaf (Heilige Huisjes).
 10. Op kruising met van links komende Zuiderlaan rechtdoor blijven rijden.
 11. Op kruising met van links komende Ooijselandweg rechtsaanhouden.
 12. Einde van de weg linksaf gaan (Slenterweg).
 13. Door blijven rijden totdat van links de Panovenweg op de Slenterweg uitkomt.
 14. Op dit punt de Panovenweg naar links ingaan.
 15. Op kruising met Ooyselandweg rechtsaanhouden.
 16. U komt nu uit bij de Panoven; eindpunt van de route.

We hopen dat u van deze tocht hebt genoten en een tot ziens.

Als u deze route hebt geleend via de receptie van de Panoven vergeet deze dan niet in te leveren bij het dienstdoende personeel van de Panoven, waarna u de waarborgsom terugkrijgt.!!

Afdrukken Pagina Versturen reactie over deze route aan webmaster

Naar Home-page Gelderse Poort

Copyright © 2005 Runtil.  Alle rechten voorbehouden. 
Herzien: 20 October 2009

1